OKSİTLENMİŞ BİTÜM 90/40

Oksitlenmiş bitüm 90/40 veya şişirilmiş bitüm 90/40, Penetrasyon Bitüm 60/70’den üretilen yarı katı bir şişirilmiş bitüm cinsidir. R 90/40, çok sıcak hava ile Penetrasyon Bitüm 60/70’in havalandırması ile üretilmektedir.

Oksitlenmiş bitüm 90/40, yüksek yumuşama noktasına ve düşük iğne penetrasyon derecesine sahiptir. Bu tip bitümün biri yumuşama noktası, diğeri iğne penetrasyon seviyesi olmak üzere iki sayı ile belirtilen teknik özellikleri ASTM adlı uluslararası bir kuruluşun belirlediği test yöntemleriyle ölçülmektedir.

Teknik özellikler:
Hava üfleme işlemi sırasında Oksitlenmiş bitüm 90/40, diğer kalitelere göre daha fazla kauçuksu özellik kazanır. R 90/40’ın yumuşama noktası ve penetrasyon derecesi sırasıyla ASTM D36 ve ASTM D5 ile ölçülür.

Uygulamalar:
Firmamız PUB-LTD CO. tarafından üretilen Oksitlenmiş Bitüm 90/40 (Şişirilmiş Bitüm R90/40) oksidasyon prosedüründe kazandığı özelliği nedeniyle diğer kalitelere göre daha fazla kauçuk benzeri özelliğe sahiptir. Bu özelliğinden dolayı çok sayıda endüstriyel uygulamada kullanılabilir. Özel boyaların üretiminde, inşaat işlerinde, yol yapımı, çatı kaplama, cephe kaplama, döşeme, kaymayı önleyici tabaka bileşeni olarak, otomotiv endüstrisinde otomobillerin alt takım mastiği olarak, petrol ve gaz boru hatlarını kaplamada, çatlak kapamada, yol onarım işlemlerinde, kağıt hamuru, bitümlü ürünler ve tekstil üretiminde, derz dolgu macunu ve ses azaltıcı madde olarak, toz ve su yalıtımında, çatı keçelerinde, cilaların, verniklerin üretiminde, kaldırımlarda çimento katkısı ve yakıt bileşeni olarak kullanılabilir.

Ayrıca Oksitlenmiş Bitüm 90/40, metal yapıları korozyondan korumak için özel bitüm esaslı boyalar ve verniklerin, yapıştırıcıların, bitümlü membran izolasyon levhalarının, kauçuk ve plastiklerin üretiminde, kimyasal endüstrisinde, hidrolik uygulamalar ve işlemlerde hammadde olarak, Portland çimentosu kaplamalarda katkı maddesi ve sentetik çim için taban olarak kullanılır.

Taşıma/depolama:
Bitümün çoğu nihai kullanım için ısıtılması kritik bir aşamadır. Genel olarak, bu prosedürde en önemli şey ısı kontrolüdür. Sıcaklık ve ısı kontrolü, kalitesi de dahil olmak üzere ürünün çeşitli yönlerini etkileyebilir. Güvenli ve önerilen maksimum sıcaklık 230℃’dir.

Tüm oksitlenmiş bitümler, nakliye işlemleri sırasında 100℃’nin altında tehlikesizdir. Isıtma ve ısı transferi kontrollü olmalıdır. Uygun olmayan bir ısı transferi, aşırı ısınmaya neden olabilir ve ani buharlaşmaya yol açarak daha yüksek yangın riski yaratan istenmeyen yan ürünleri ortaya çıkarabilir.

Ayrıca erimiş bitüm soğuması için kazanda bırakılmamalıdır. Çünkü bu aşırı ısınmaya neden olabilir ve daha fazla konumsal enerji gerektirir. Ayrıca, herhangi bir sıcaklık ve basınç izleme ve kontrol cihazının yerleştirilmesi ve kurulması çok önemlidir. Yerleştirilmeleri doğru değilse, termometreler gerçek sıcaklığı gösteremez, bu da zayıf izleme ve termal iletkenliğe yol açabilir.

Sağlık & Güvenlik:
Oksitli bitüm tesislerinde çalışan herkes eldiven, özel koruyucu maske ve koruyucu gözlük takmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen MSDS’ye bakın.

Paketleme:
25 kg kraft torba, 25 kg polyamid torba, karton koli, navlun ve dökme.